facebook link instagram link youtube link
+382 33 402 814
info@budva.travel

Prezentacija konzervatorskog projekta za rekonstrukciju i adaptaciju potencijala tvrđave Mogren

05. Feb. 2024

Prva prezentacija konzervatorskog projekta za rekonstrukciju i adaptaciju potencijala tvrđave Mogren i njene kontakt zone održana je u petak za predstavnike Turističke organizacije opštine  Budva, a koja je i naručilac ovog kompleksnog konzervatorsko-istraživačkog posla.

Konzervatorski projekat je prezentovao Srđan Marlović, nagrađivani arhitekta-konzervator i heraldičar, nosilac 22 međunarodne i nacionalne nagrade za arhitekturu.

U svom izlaganju arhitekta Marlović je naglasio da je tvrđava Mogren prepoznata kao važan dio austrougarskog vojnog nasljeđa na teritoriji Crne Gore. 

Cilj izrade konzervatorskog projekta je najprije sanacija zatečenog stanja ove složene graditeljske strukture, a potom i fazna valorizacija, kao i dodatne intervencije u prostoru koje će omogućiti smještanje odgovarajućih sadržaja u cjelokupni kompleks tvrđave Mogren.

Konzervatorski radovi su podrazumijevali proučavanje državne dokumentacije iz Austrijskog arhiva, kao i prevođenje kompletne dokumentacije sa njemačkog i staroitalijanskog jezika. U dokumentaciji je navedena površina čitavog vojnog objekta od 4.366,5 metara kvadratnih, tada projektovana za 19 osoba, ali isto tako sa pronađenim podatkom koji svjedoči da su 1861. godine u ovom fortifikacionom objektu boravile i 42 osobe, a koji je sadržao od prostorija: sobu za oficire, kasarnu, kuhinju i ostave za skladištenje hrane i baruta, cisternu i toalet.

Istraživanjem se došlo do puno informacija iz pribavljene dokumenatacije, počev od dokumenata o izgradnji sa jasnom specifikacijom i ukupnim troškovima, dokumenta o stečenim pravima, dokumentima o higijenskim radovima - krečenju svake prostorije pojedinačno sa jasno određenim instrukcijama na koji način i koliko puta se godišnje kreče prostorije sa preciziranim količinama utrošenog gašenog kreča.

Prezentacijom su prikazani nacrti i skice nastali prilikom izrade konzervatorskog projekta za početnu fazu sanacije i adaptacije, kako se ovaj objekat ne bi dalje urušavao. Ovaj dokument je zapravo osnova za buduće sanacione radove.

Direktor TO Budva, Nemanja Kuljača je naglasio da je realizacija ovog projekta, kao i budućih radova na sanaciji, samo nastavak radova u poslednjih nekoliko godina na očuvanju ovog važnog objekta. Završetak konzervatorskog projekta očekuje se do maja ove godine kada će biti javno prezentovan i proslijeđen Opštini Budva. Opština Budva će utvrditi dalje korake u procesu obnove i valorizacije tvrđave i odrediti njenu namjenu u skladu sa najvišim standardima očuvanja spomenika kulture.  “Sanacijom i obnovom tvrđave Jaz (Mogren) Budva treba da dobije novu turističku atrakciju po kojoj će biti prepoznata u regionu i šire”, rekao je ovim povodom direktor TO Budve. 

Prezentaciji u prostorijama TO Budve je prisustvovala i glavna gradska arhitektica opštine Budva, Jelena Lazić.

News section title
Pretražite ključnu riječ