Turistička organizacija opštine Budva predstavlja svoju turističku ponudu na 28. Međunarodnom sajmu turizma, opreme za hotelijerstvo i ugostiteljstvo, koji se održava od 21. do 23. marta u Budvi.

Ova tradicionalna manifestacija obuhvata prezentaciju: turističkih destinacija, smještajnih kapaciteta, ugostiteljskih objekata i usluga, programa turističkih agencija, prevoznika u funkciji turizma, organizatora kongresa, kulturnih, sportskih i drugih manifestacija.

Tokom ovogodišnjeg nastupa na sajmu turizma u Budvi, Turistička organizacija Budve poseban akcenat stavlja na najavu manifestacije “Od Uskrsa do Vaskrsa” koja će se održati od 21. do 28. aprila na trgu ispred Starog grada.