Prolongiran rok za izradu kataloga privatnog smještaja

Poštovani sugrađani,

Turistička organizacija opštine Budva produžila je rok za izradu Kataloga privatnog smještaja do 20. Septembra 2018. godine.

Još jednom koristimo priliku da pozovemo sve vlasnike i izdavaoce privatnog smještaja na teritoriji opštine Budva da nam dostave informacije o smještajnim jedinicama kojima raspolažu, kako bi bili uvršteni u novi katalog (koji će prvo biti prezentovan na našem sajtu, a potom i u vidu štampanog materijala).

Formular, kao i privremeni katalog privatnog smještaja možete preuzeti na web stranici TOB-a www.budva.travel

Informacije možete dostaviti na 2 načina: 

  1. Putem maila, na adresu info@budva.travel ;
  2. U prostorije TOB-a možete donijeti rješenje za izdavanje i tri fotografije (od kojih bi jedna trebala prikazivati spoljašnji izgled objekta i dvije unutrašnji izgled) u visokoj rezoluciji, na USB memoriji ili CD-u.  Formular koji podrazumijeva pitanja o detaljnim informacijama o smještaju se preuzima na našem sajtu ili popunjava na licu mjesta u prostorijama TOB-a.

 Reklamiranje u katalogu je besplatno, a isti će, od septembra, biti distribuiran na svim sajmovima i berzama turizma, na kojima TO Budva promoviše Budvansku rivijeru.

Informacije:
Turistička organizacija opštine Budva
Mediteranska 8/6, TQ Plaza
telefon: 033/402-814
e-mail: info@budva.travel

Kontakt osoba: Marijana Božović
telefon: 069427828
e-mail: marbo@budva.travel