facebook link instagram link youtube link
+382 33 402 814
info@budva.travel

“Ne koristi telefon dok voziš”

27. Sep. 2018

Nova akcija Antene M i partnera: “Ne koristi telefon dok voziš” Antena M, u saradnji sa partnerima, pokreće novu kampanju namijenjenu građanima Crne Gore, učesnicima u saobraćaju, prvenstveno vozačima motornih vozila, pod nazivom – “Ne koristi telefon dok voziš”.

Ovom akcijom želimo da ukažemo na opasnost upotrebe mobilnih telefona tokom vožnje. Istrаživаnja pokazuju da rаzgovor telefonom tokom vožnje povećаvа rizik od nаstаnkа nezgode četiri, a pisаnje i čitаnje porukа čаk osam putа. Upotrebom telefona, pažnja vozača se preusmjerava sa saobraćajne situacije, na izdavanje komandi telefonu.

Osim što reaguju sporije, vozači koji koriste telefon tokom vožnje ne zapažaju veliki broj detalja i situacija iz okruženja, što za posljedicu može da ima nastanak saobraćajne nezgode. Svjedoci smo da je kod velikog broja vozača na crnogorskim putevima opisana pojava prerasla u opasnu naviku. Antena M će projekat realizovati kroz informativno-edukativni dio, gostovanja, ankete… Partneri Antene M na projektu su: Uprava policije Crne Gore, kompanija M:tel, TO Budva, TO Kotor, Nacionalni biro osiguravača Crne Gore.

News section title
Pretražite ključnu riječ