facebook link instagram link youtube link
+382 33 402 814
info@budva.travel

E-fiskalizacija bez dodatnih troškova za izdavaoce privatnog smeštaja

18. Apr. 2022

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore, omogućilo je za izdavaoce privatnog smeštaja novu mogućnost e-fiskalizacije, bez dodatnih troškova. Ova pogodnost se odnosi za sve crnogorske državljane koji imaju novu ličnu kartu, a koja je ujedno i token za elektronski potpis.

Fizička lica koja žele da iskoriste datu pogodnost, potrebno je da se najprije registuju za elektronsku fiskalizaciju na SEP portalu: https://sep.tax.gov.me/self-care, sertifikatom sa nove lične karte izdate od MUP-a Crne Gore. Za korišćenje tog sertifikata, neophodno je posjedovanje čitača pametnih kartica (smart card reader), koji se priključi na računar i time omugućava aktivacija sertifikata, kao i instalacija potrebnog softvera. Potrebni softver i uputstvo za aktiviranje sertifikata mogu se pronaći na MUP-ovom sajtu https://ca.servis.mup.gov.me/ u rubrici "download".

Na SEP portalu Uprave prihoda i carina, potrebno je kreiranje Poslovne jedinice sa koje lice izdaje račune, sa svim pravilno popunjenim potrebnim informacijama. Pored poslovne jedinice neophodno je da se kreira i Operater, lice koje kreira (izdaje) račune. Na portalu u gornjem desnom dijelu postoji i uputstvo za korišćenje portala.

Kreiranje računa pomoću pomenutog portala je moguće za lica koja nisu u sistemu PDV-a i koji izdaju isključivo bezgotovinske račune (uplatom na tekući račun lica). Ukoliko koristite gotov novac za transakcije, potrebno je posjedovanje elektronski naplatnog uređaja koji podržava pomenuti način plaćanja.

Dodatne informacije svi zainteresovani korisnici mogu dobiti direktno iz Sektora za informacione sisteme - Odsjek za elektronsku fiskalizaciju na telefonski broj: 020 448 247.

News section title
Pretražite ključnu riječ