facebook link instagram link youtube link
+382 33 402 814
info@budva.travel
Search button
cloud7°C

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BUDVA PREDLOŽILA SMJERNICE, PREPORUKE I AKTIVNOSTI ZA UBLAŽAVANJE ŠTETE NASTALE U SEKTORU GRADSKOG TURIZMA KAO POSLEDICA NOVOG KORONAVIRUSA

28. Apr. 2020

Pretpostavljajući da će se proglašenje pandemije u cijelom svijetu, uslijed novog koronavirusa, bitno odraziti i na sektor turizma, kao jedne od najranjivijih grana privrede, TO Budva je već sredinom marta, od uvođenja prvih mjera na teritoriji Crne Gore, kontaktirala turističku privredu grada, sa namjerom da se pronađe najkvalitetnije rješenje za izlazak iz velike finansijske krize u kojoj se turizam nalazi. 

Presjek postojećeg, ali i budućeg stanja, kao i predlog aktivnosti koje planiraju da se sprovedu do kraja ove godine, urađen je na osnovu intervjuisanja hotelijera, izdavalaca privatnog smještaja, turističkih agencija, ugostitelja i stručne javnosti. Od posebne važnosti bili su njihovi predlozi i sugestije.

U informaciji koju je TO Budva proslijedila svojim upravljačkim tijelima, lokalnoj samoupravi, javnim preduzećima i ustanovama i relevantnim državnim institucijama i preduzećima koje posluju u Budvi, posebno su istaknute smjernice za koordinisano postupanje turističke privrede Budve i TO Budva tokom i nakon pandemije.

U cilju bolje operativnosti i zajedničkog djelovanja Turistička organizacije opštine Budva predlaže da se, na nivou opštine, formira Stručni tim za oporavak turističke privrede grada u čijem sastavu bi bili predstavnici lokalne samouprave, preduzeća: „Komunalno“ i „Vodovod“, JP „Morsko dobro“, TO Budve, Udruženja ugostitelja Budve, Crnogorskog turističkog udruženja, kao i predstavnici ostalih segmenata turističke privrede i stručne javnosti. Glavni cilj je donošenje konkretnih mjera za održavanje likvidnosti i zaposlenosti u turističkoj privredi u periodu od narednih 12 mjeseci.

Stručni tim bi trebalo da predlaže mjere lokalnoj upravi i Vladi Crne Gore koje bi se odnosile na konkretne olakšice sa nacionalnog i lokalnog nivoa, umanjenje ili odlaganje obaveza privrednika i fizičkih lica iz sektora turizma, da pregovara sa Vladom i bankarskim sektorom o prolongiranju prispjelih obaveza pravnih i fizičkih lica, da predloži Upravi za javne nabavke set olakšica kada su u pitanju procedure za hitne nabavke u oblasti promocije destinacije, predloži modele subvencioniranja kredita kod komercijalnih banaka i IRF-a za preduzetništvo u turizmu itd.

TO Budva predlaže i cjelokupnoj privredi grada jedinstveni nastup na najvažnijim emitivnim tržištima uz niz podsticaja za turiste za ljetnju sezonu 2020. 

TO Budva, za ovu namjenu, nudi sve svoje raspoložive kanale komunikacije, kao i osmišljavanje marketinške kampanje.

Turistička organizacija opštine Budva, osim umanjenja ili oslobađanja plaćanja članskog doprinosa (u dogovoru sa nadležnim organima lokalne uprave, NTO i Vladom Crne Gore),  predvidjela je i niz mjera direktno iz svog djelokruga posla koje su najvećim dijelom oslonjene na subvencionisanje dijela kamatne stope kod komercijalnih banaka i IRF-a kod kredita koji se namjenski upotrebljavaju za ulaganje u turizam, ali i podršku turoperatorima i agencijama iz Budve koji odluče da u periodu postsezone realizuju određeni broj noćenja u privatnom smještaju.

Uzimajući u obzir činjenicu da se budžet Turističke organizacije opštine Budva oslanja na turistički promet koji tek treba da se ostvari u destinaciji, Plan i program, kao i Finansijski plan ove organizacije , sasvim je izvjesno, biće prilagođeni.

U ovom trenutku je najvažnije, smatraju u TO Budvi, usmjeriti se ka maksimalno pojačanoj online promociji destinacije koja bi objedinila sve turističke subjekte na nivou opštine.

Pored domaćeg tržišta i tržišta regiona, TO Budva će pažljivo pratiti dešavanja na svim strateški važnim tržištima, kao i plan promotivnih aktivnosti na nacionalnom nivou i, u skladu sa tim, usmjeravati svoje marketinške i PR aktivnosti.                                                                           

PR SLUŽBA TOB-a

News section title
Pretražite ključnu riječ