facebook link instagram link youtube link
+382 33 402 814
info@budva.travel
Search button
cloud18°C

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BUDVA PREDSTAVILA JAVNOSTI ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA – GUEST SURVEY 2019.

11. Feb. 2020

Istraživanje tržišta – Guest Survey 2019. čiju realizaciju je organizovala Turistička organizacija opštine Budva u saradnji sa renomiranom njemačkom kompanijom mascontour GmbH, predstavljeno je danas u hotelu “Budva” pred turističkim poslenicima Crne Gore, predstavnicima lokalnih turističkih organizacija, turističkom privredom grada, predstavnicima lokalne samouprave i medija.

Rezultate ankete među turistima predstavio je Thomas Frommhold – konsultant u kompaniji mascontour GmbH, dok je doc.dr Ana Tripković Marković, saradnica na projektu govorila o zaključcima do kojih se došlo nakon iznijetih mišljenja turističke privrede grada i glavnih zainteresovanih strana “stakeholder-a”. 

Anketa o stavovima turista i lokalnih zainteresovanih strana o turizmu i turističkom proizvodu Budve rađena je tokom juna, jula, avgusta i septembra 2019. sa 1068 ispitanika.

Rezultati su pokazali da čak 79% gostiju koji borave u Budvi ima između 16 i 49 godina, kao i da se naša destinacija uglavnom oslanja na goste koji su već u njoj boravili, posebno na one koji su Budvu posjetili više puta.

Najjači motivi za boravak u Budvi su odmor i relaksacija, zabava i aktivnost, prirodne ljepote, nova iskustva, gastronomija i kultura.

Tokom pripreme putovanja gosti se uglavnom oslanjaju na informacije koje su dobili od drugih ljudi (prijatelji i rođaci , društveni mediji/blogovi o putovanjima ) ili na svoja lična iskustva.

Gosti su najzadovoljniji ljubaznošču lokalnog stanovništva, kvalitetom smještaja, uslugom u restoranima… Nasuprot tome, ispod prosjeka su ocijenjeni gradski komunalni problemi, kupovina i suveniri, sportske i kulturne aktivnosti, usluge turističkih vodiča (ekskurzije)…

Više od polovina ispitanika (54%) je veoma zadovoljno cjelokupnim iskustvom odmora u Budvi, dok je 38% zadovoljno, što rezultira prosječnom ocjenom zadovoljstva cjelokupnim iskustvom odmora od 4,42 (od 1 do 5).

Online rezervisanje je gotovo zamijenilo direktno, a čak 78% gostiju sami organizuju svoje putovanje.

Kada je u pitanju platežna moć budvanskog gosta kod polovine posjetilaca ona iznosi ispod 500 eura, kod 32% između 500 i 1.000 eura, 11% ima lične prihode između 1.000 i 2.000 eura, dok 7% turista zarađuje više od 2.000 eura mjesečno.

Kada je riječ o gostima koji troše novac za rezervacije unaprijed, u prosjeku oni po osobi i po putovanju troše: 376 eura za smještaj, 234 eura za prevoz do destinacije, 216 eura za iznajmljivanje automobila i 54 eura za izlet.

Kada se radi o troškovima u destinaciji u prosjeku gosti troše dnevno po osobi 23 eura u restoranima, 17,5 eura za suvenire, 15,10 za zabavu, 13,61 za hranu i piće u prodavnicama i marketima itd.

Predstavnici turističke privrede Budva jednoglasni su u stavovima da treba pojačati komunikaciju i saradnju na svim nivoima, učestvovati u zajedničkom kreiranju turističkog proizvoda i otklanjanju efekata “sive ekonomije”. 

Maja Liješević, direktorka Turističke organizacije opštine Budva istakla je da će rezultati ovog istraživanja svakako upotpuniti projekat izrade Strategije turističkog razvoja Budve, za koju će međunarodni konkurs biti raspisan tokom 2020. godine.

 Veoma je važno da posebnu pažnju posvetimo onim rezultatima istraživanja kojima i nismo u potpunosti zadovoljni, te da radimo na otklanjanju uzroka koji su do njih doveli, kako jačajući saradnju sa najvažnijim donosiocima odluka iz oblasti turizma na nivou države i opštine, tako i sa predstavnicima lokalne turističke privrede.– istakla je Liješević i dodala da je interesantno da su ocjene gostiju mnogo bolje, nego što smo mi sami sebe ocijenili, što govori o tome da smo unutar destinacije više kritični, nego što su turisti prema nama, što je dobra polazna osnova.

PR služba TOB-a

News section title
Pretražite ključnu riječ