facebook link instagram link youtube link
+382 33 402 814
info@budva.travel
Search button
cloud28°C

Nove cijene usluga u auto taksi prevozu

04. Jul. 2018

Nove cijene usluga u auto taksi prevozu na teritoriji i sa teritorije opštine Budva Predsjednik Opštine Budva je u skladu sa Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju i svojim ovlašćenjima donio Odluku o cijenama usluga u auto taksi prevozu na teritoriji i sa teritorije opštine Budva, kojom je propisana minimalna i maksimalna cijena taksi usluga. Nova odluka o tarifiranju taksi usluga primjenjuje se od 1. jula 2018. godine.

U skladu sa Pravilnikom o obrascu cjenovnika u auto taksi prevozu, koji je donijelo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva,mogu biti formirane cijene po osnovu tri tarife i to prva, druga i treća, a minimalna cijena starta vožnje auto-taksi tarife iznosi 0,50 eura, dok maksimalna cijena starta iznosi 1 euro. Takođe, minimalna cijena vožnje po pređenom kilometru iznosi 0,7 eura, dok maksimalna cijena po pređenom kilometru iznosi 1,8 eura. Slobodna vožnja se može ugovoriti na zahtjev putnika za unaprijed određenu relaciju i cijena prevoza ne može biti nepovoljnija od važeće tarife taksi prevoznika.Minimalna cijena usluge čekanja po satu iznosi 6 eura, a maksimalna 12 eura. Dolazak na adresu i prevoz prtljaga se neće posebno tarifirati. Cjenovnik taksi usluga mora biti vidno istaknut u taksi vozilima i ovjeren od strane sekretara Sekretarijata za privredu, nadležnog za nadzor nad obavljanjem djelatnosti taksi prevoza na teritoriji opštine Budva. U cilju što veće građanske kontrole nad sprovođenjem ove Odluke, obavještavamo sve naše sugrađane, kao i goste koji borave na teritoriji opštine Budva, da sve nepravilnosti prilikom korišćenja taksi usluga, a posebno prilikom naplate cijene usluge taksi prevoza na teritoriji opštine Budva, prijave na broj telefona +382 67 111 988 Komunalne inspekcije i komunalne policije.

Kako bi olakšali proceduru prijavljivanja nepravilnosti, od danas je to moguće učiniti i putem vibera i whats up-a, na način što će se fotografisati račun ili vozilo sa registarskim tablicama i poslati na prethodno naznačen broj telefona.

Nove cijene usluga u auto taksi prevozu na teritoriji i sa teritorije opštine Budva Predsjednik Opštine Budva je u skladu sa Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju i svojim ovlašćenjima donio Odluku o cijenama usluga u auto taksi prevozu na teritoriji i sa teritorije opštine Budva, kojom je propisana minimalna i maksimalna cijena taksi usluga. Nova odluka o tarifiranju taksi usluga primjenjuje se od 1. jula 2018. godine.

U skladu sa Pravilnikom o obrascu cjenovnika u auto taksi prevozu, koji je donijelo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva,mogu biti formirane cijene po osnovu tri tarife i to prva, druga i treća, a minimalna cijena starta vožnje auto-taksi tarife iznosi 0,50 eura, dok maksimalna cijena starta iznosi 1 euro. Takođe, minimalna cijena vožnje po pređenom kilometru iznosi 0,7 eura, dok maksimalna cijena po pređenom kilometru iznosi 1,8 eura. Slobodna vožnja se može ugovoriti na zahtjev putnika za unaprijed određenu relaciju i cijena prevoza ne može biti nepovoljnija od važeće tarife taksi prevoznika.Minimalna cijena usluge čekanja po satu iznosi 6 eura, a maksimalna 12 eura. Dolazak na adresu i prevoz prtljaga se neće posebno tarifirati. Cjenovnik taksi usluga mora biti vidno istaknut u taksi vozilima i ovjeren od strane sekretara Sekretarijata za privredu, nadležnog za nadzor nad obavljanjem djelatnosti taksi prevoza na teritoriji opštine Budva. U cilju što veće građanske kontrole nad sprovođenjem ove Odluke, obavještavamo sve naše sugrađane, kao i goste koji borave na teritoriji opštine Budva, da sve nepravilnosti prilikom korišćenja taksi usluga, a posebno prilikom naplate cijene usluge taksi prevoza na teritoriji opštine Budva, prijave na broj telefona +382 67 111 988 Komunalne inspekcije i komunalne policije.

Nove cijene usluga u auto taksi prevozu na teritoriji i sa teritorije opštine Budva Predsjednik Opštine Budva je u skladu sa Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju i svojim ovlašćenjima donio Odluku o cijenama usluga u auto taksi prevozu na teritoriji i sa teritorije opštine Budva, kojom je propisana minimalna i maksimalna cijena taksi usluga. Nova odluka o tarifiranju taksi usluga primjenjuje se od 1. jula 2018. godine.

U skladu sa Pravilnikom o obrascu cjenovnika u auto taksi prevozu, koji je donijelo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva,mogu biti formirane cijene po osnovu tri tarife i to prva, druga i treća, a minimalna cijena starta vožnje auto-taksi tarife iznosi 0,50 eura, dok maksimalna cijena starta iznosi 1 euro. Takođe, minimalna cijena vožnje po pređenom kilometru iznosi 0,7 eura, dok maksimalna cijena po pređenom kilometru iznosi 1,8 eura. Slobodna vožnja se može ugovoriti na zahtjev putnika za unaprijed određenu relaciju i cijena prevoza ne može biti nepovoljnija od važeće tarife taksi prevoznika.Minimalna cijena usluge čekanja po satu iznosi 6 eura, a maksimalna 12 eura. Dolazak na adresu i prevoz prtljaga se neće posebno tarifirati. Cjenovnik taksi usluga mora biti vidno istaknut u taksi vozilima i ovjeren od strane sekretara Sekretarijata za privredu, nadležnog za nadzor nad obavljanjem djelatnosti taksi prevoza na teritoriji opštine Budva. U cilju što veće građanske kontrole nad sprovođenjem ove Odluke, obavještavamo sve naše sugrađane, kao i goste koji borave na teritoriji opštine Budva, da sve nepravilnosti prilikom korišćenja taksi usluga, a posebno prilikom naplate cijene usluge taksi prevoza na teritoriji opštine Budva, prijave na broj telefona +382 67 111 988 Komunalne inspekcije i komunalne policije.

Kako bi olakšali proceduru prijavljivanja nepravilnosti, od danas je to moguće učiniti i putem vibera i whats up-a, na način što će se fotografisati račun ili vozilo sa registarskim tablicama i poslati na prethodno naznačen broj telefona.

News section title
Pretražite ključnu riječ