Gradske zidine Budva

Stari grad Budva, kulturno-istorijski spomenik, jedinstvena je arhitektonska i urbanistička cjelina okružena srednjovjekovnim zidinama, koje…

Opširnije

Gradske zidine Budva

Stari grad Budva, kulturno-istorijski spomenik, jedinstvena je arhitektonska i urbanistička cjelina okružena srednjovjekovnim zidinama, koje…

Read More