Turistička organizacija opštine Budva ima dva stalna informativna centra koji se nalaze u Starom gradu – Njegoševa br. 28 i ispred zgrade Opštine.

Od maja do oktobra otvoreni su i sezonski info punktovi na različitim lokacijama u gradu kao i u Jazu, Bečićima, Rafailovićima, Pržnu, Svetom Stefanu, Petrovcu i Buljarici.

U informativnim centrima posjetiocima su na raspolaganju besplatne turističke mape grada, brošure i promotivni materijali o turističkoj ponudi Budve, kao i druge servisne, turističke i korisne informacije.

Prijave i odjave gostiju možete obavljati u svim trenutno otvorenim punktovima.

  • Svi strani državljani i crnogorski državljani bez prijavljenog prebivališta u Crnoj Gori u obavezi su da prijave boravište u roku od 24h od ulaska u Crnu Goru.
  • Ukoliko boravite u registrovanom privatnom smještaju ili hotelu, pružalac usluge smještaja je dužan da ovo uradi za vas u roku od 12 sati od sata vašeg dolaska.
  • Stranac koji boravi u Crnoj Gori u turističke svrhe, a ne koristi usluge davaoca smještaja, prijavu boravka može podnijeti u turističkim informativnim centrima.

Opština Budva

info.budva@gmail.com
+382 (0)33 453 416

Stari grad Budva

info.starigradbd@gmail.com
+382 (0)33 452 750

Mainska ulica Budva

info.mainska@gmail.com
+382 (0)33 474 181

Stadion Budva

info.stadion@gmail.com

Sveti Stefan

info.svetistefan1@gmail.com

Petrovac

info.petrovac@gmail.com
+382 (0)33 461 173

Buljarica

info.buljarica@gmail.com

Crvena komuna

info.crvenakomuna@gmail.com
+382 (0)69 049 959

Lokacije