Turistička organizacija opštine Budva ima pet stalnih informativno turističkih biroa:
– INFO BIRO OPŠTINA (Adresa: Trg Sunca 3,kod zgrade SO Budva) ;
– INFO BIRO STARI GRAD (Adresa: Ulica Njegoševa 28, Stari grad Budva) ;
– INFO BIRO POŠTA (Adresa: Mediteranska bb, u holu glavne gradske pošte) ;
– INFO BIRO MAINSKI PUT (Adresa: Mainski put bb, ispod grill bašte „Parma“) ;
– INFO BIRO PETROVAC 1 (Adresa: Nerin, IV ulica bb, Petrovac) ;

Od maja do oktobra otvoreni su i sezonski info punktovi na različitim lokacijama u gradu kao i u Bečićima, Rafailovićima, Pržnu, Svetom Stefanu, Petrovcu i Buljarici.

U informativnim centrima posjetiocima su na raspolaganju besplatne turističke mape grada, brošure i promotivni materijali o turističkoj ponudi Budve, kao i druge servisne, turističke i korisne informacije.

Prijave i odjave gostiju možete obavljati u svim trenutno otvorenim punktovima.

  • Svi strani državljani i crnogorski državljani bez prijavljenog prebivališta u Crnoj Gori u obavezi su da prijave boravište u roku od 24h od ulaska u Crnu Goru.
  • Ukoliko boravite u registrovanom privatnom smještaju ili hotelu, pružalac usluge smještaja je dužan da ovo uradi za vas u roku od 12 sati od sata vašeg dolaska.
  • Stranac koji boravi u Crnoj Gori u turističke svrhe, a ne koristi usluge davaoca smještaja, prijavu boravka može podnijeti u turističkim informativnim centrima.

Opština Budva

info.opstina@gmail.com
033 453 416

Stari grad Budva

info.starigradbd@gmail.com
033 452 750

Mainska ulica Budva

info.mainska@gmail.com
033 474 181

Stadion-Hotel Šajo

info.stadion@gmail.com

Sveti Stefan

info.svetistefan1@gmail.com

Petrovac

info.petrovac@gmail.com
033 461 173

Buljarica

info.buljarica@gmail.com

Crvena komuna

info.crvenakomuna@gmail.com
+382 67 049 959

Pržno

info.przno@gmail.com
+382 67 468 032

Rafailovići

info.rafailovici@gmail.com
033 471 088

Zavod za izgradnju Budva

info.centarbd@gmail.com
+382 67 67 049 961

Bečići-Boreti

info.becici@gmail.com
+382 67 050 392

Pošta

info.postabd@gmail.com
+382 (0)69 349 120

Babin Do

info.babindo@gmail.com

Autobuska stanica Mercur Budva

Lokacije