Budući da je turizam segment privrede koji danas sve češće izražava zahtjeve za novim tehnologijama u upravljanju i kontroli turističkim aktivnostima, kao i u procesu odlučivanja, odlučili smo se za realizaciju projekta Geografsko informacionog sistema Turističke otganizacije opštine Budva.

U nastavku stranice nalaze se mape koje smo uradili za potrebe razvoja turizma u Budvi i koje se mogu preuzimati i koristiti.