Polazna stanica lokalnih gradskih autobusa nalazi se u Mediteranskoj ulici, na kružnom toku u centru grada, direktno preko puta cafe restorana “Perla”. Linije do Svetog Stefana i Petrovca, održavaju se tokom cijele godine, sa prvim polaskom u 6 h ujutru i posljednjim u 01:30.

Budva (centar) – Aqua partk

na relaciji: Centar – Opština – Stadion – Bim Slavija – Osnovna škola – Aqua Park

BUDVA (CENTAR) – AQUA PARK 

10:00h, 11:00h, 12:00h, 13:00h, 14:00h, 15:00h, 16:00h, 17:00h, 18:00h

AQUA PARK- BUDVA (CENTAR)
10:30h, 11:30h, 12:30h, 13:30h, 14:30h, 15:30h, 16:30h, 17:30h,18:30h

Cijena karte: 1,00 €

Budva – Jaz – Trsteno – Ploče

na relaciji (Centar – Crvena zgrada – Stadion – Bim Slavija – Opština – Jaz – Trsteno – Ploče)

BUDVA-JAZ-TRSTENO-PLOČE 

08:00h, 09:00h, 09:30h, 10:15h, 11:00h, 11:30h, 12:30h, 13:15h, 14:00h, 16:15h, 17:15h, 17:45, 18:30h, 19:15h

PLOČE-TRSTENO-JAZ-BUDVA 

08:45h, 09:45h, 10:15h, 11:00h, 11:45h, 12:15h, 13:15h, 14:00h, 15:00h, 17:00h, 18:00h, 18:30h, 19:15h, 20:00h

Cijena:  BUDVA – JAZ 1,00 €,  BUDVA – TRSTENO – PLOČE 1,50 €

Budva (centar) – Petrovac

na relaciji (Centar – Opština – Stadion – Boreti – Hotel Putnik – Rafailovići – Kamenovo – Pržno – Sveti Stefan (hotel Adrović) – Blizikuće – Reževići – Skočiđevojka – Perazića do – Petrovac (Centar)

BUDVA (CENTAR) – PETROVAC (CENTAR) 

06:10h, 08:10h, 09:10, 10:10h, 11:10h, 12:10h, 13:10h, 14:10h, 15:10h, 16:10h, 17:10h, 18:10h, 19:10h, 19:30h, 21:10h, 23:10h
PETROVAC (CENTAR) – BUDVA (CENTAR) 

06:50h, 09:10h, 10:10h, 11:10h, 12:10h, 13:10h, 14:10h, 15:10h, 16:10h, 17:10h, 18:10h, 18:50h, 19:50h, 20:10h, 22:10h, 00:10h

Budva (centar) – Sveti Stefan

na relaciji (Centar – Opština – Stadion – Boreti – Hotel Putnik – Rafailovići – Kamenovo – Pržno – Miločer – Sveti Stefan)

BUDVA (CENTAR) – SVETI STEFAN

06:00h, 06:30h, 07:00h, 08:00h, 08:30h… na svakih 10 minuta do 22:00h
22:15h, 22:30h, 22:45h, 23:00h, 23:15h, 23:30h, 23:45h, 00:00h, 00:30h, 01:00h, 01:30h

SVETI STEFAN-BUDVA (CENTAR)

06:30h, 07:00h, 07:30h, 08:00h, 08:30h… na svakih 10 minuta do 22:00h
22:15h, 22:30h, 22:45h, 23:00h, 23:15h, 23:30h, 23:45h, 00:00h, 00:30h, 01:00h, 01:30h, 02:00h

Dodatne informacije mgu se dobiti u firmi Mediteran Expres iz Budva koja održava gradski saobraćaj.

Mediteran Express
Trg sunca br. 2, Budva
+382 33 451 089, +382 67 890 999
mediteranexpress@t-com.me