Prijava boravka

Boravišna taksa je paušalni novčani iznos koji plaća lice koje izvan svog prebivališta koji koristi usluge smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja turistička ili ugostiteljska djelatnost (u daljem tekstu: smještajni objekat).

Smještajnim objektom, u smislu stava 1 ovog člana, smatra se: hotel, motel, pansion, turistički apartman, odmaralište, kamp, planinarski dom, soba za iznajmljivanje i svi drugi objekti u kojima se pružaju usluge smještaja.

Boravišnu taksu podjednakim uslovima plaćaju i strani državljani.